07132263210

بیخوابی در طب سنتی ایران

بی خوابی یکی از شایع ترین اختلالات خواب است که به دلیل مشکل خواب باعث اختلال در عملکرد روزانه و کاهش کیفیت زندگی می شود. بار عواقب پزشکی ، روانپزشکی ، بین فردی و اجتماعی بی خوابی بیانگر اهمیت تشخیص و درمان بی خوابی است. هدف از این مطالعه بررسی علل بی خوابی از دیدگاه طب سنتی ایران بود.