07132263210

دهان و دندان

فرآورده های دهانی، دندانی محصولاتی بهداشتی هستند که سالهاست بطور وسیع در بین مردم مورد استفاده است. خمیردندان ها، دهان شویه ها، ژل های دهانی و نمونه های دیگر از آن جمله می باشند. داروهای تهیه شده از عصاره گیاهان برای درمان آفت دهان، التهاب لثه، انواعی از دردهای دندان و پوسیدگی های آن، خونریزی و پلاک دندانی، مواردیست که مورد توجه دندانپزشکان قرار دارد.