07132263210

ضددرد عصبی-عضلانی

دردهای عصبی عضلات و یا درد مفاصل بسیار دردهای شایعی هستند. تقریبا همه افراد موارد ناراحتی در عضلات و یا مفصل های خود را تجربه کرده اند. این دردها می تواند یک منطقه کوچک یا کل بدن شما را از درد خفیف تا شدید را در برگیرد. از انجایی که بافت های عضلانی و عصبی در تقریبا تمام قسمت های بدن وجود دارد، این نوع درد را می توان در هر جایی از بدن احساس کرد. اغلب افرادی که دچار درد عصبی-عضلانی هستند به راحتی می توانند جای درد را دقیق نشان دهند. بیشتر موارد درد ناشی از استرس، تنش،هیجان بیش از حد و فعالیت های بدنی می باشد.