07132263210

اختلال دستگاه گوارش

دستگاه گوارش از چهار بخش کلی بلع، گوارش مکانیکی و شیمیایی، جذب و دفع تشکیل شده ‌است که از دهان تا مقعد امتداد دارد و شامل لوله گوارشی و غده‌های گوارشی است. غدد گوارشی شامل غده‌های بزاقی، غده‌های دیواره معده و روده، پانکراس یا لوزالمعده و کبد است. لوله گوارشی نیز شامل دهان، حلق، مری، معده، روده باریک، روده بزرگ و راست‌روده می‌شود، بنابراین داروهای این دسته بطور عمده شامل مواردی همچون داروهای ضد نفخ، ضد اسپاسم عضلات دستگاه گوارش، ضد یبوست، ضد اسهال، ضد تهوع، ضد افزایش اسید معده، ضد زخم معده، ضد سندرم روده تحریک پذیر، ضد استفراغ و ضد التهابات روده است.