07132263210

کودکان

این دسته از محصولات برای درمان بیماریهای کودکان بکار می رود. به علت عدم رشد کافی و تکمیل نشدن سیستم ایمنی در کودکان، تعداد موارد ابتلای به برخی از بیماریها در کودکان بیشتر از بزرگسالان است. مشخصات بیماریها در کودکان و بزرگسالان و همچنین خاستگاه های آن متفاوت است. بطور مثال بیماریهای عفونی نظیر سرخک، سیاه سرفه و اسهال در دوران کودکی بیشتر رخ می دهد و معمولا در دوره کودکی خبری از افزایش فشار خون یا بیماریهای انسدادی سرخرگ های قلب نیست.