07132263210

دستگاه تنفسی

دستگاه تنفسی که بطور کلی از دو بخش فوقانی و تحتانی تشکیل شده است وظیفه تامین اکسیژن برای سلولهای بدن و دفع دی اکسید کربن را بر عهده دارد. از جمله بیماریهای دستگاه تنفسی میتوان به برونشیت، آسم و آمفیزم اشاره نمود. سرفه یکی از آشناترین علائم بسیاری از بیماریهای دستگاه تنفسی می باشد.