پروفایل های فیتوشیمیایی، فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی سه گونه Potentilla

هدف: عصاره‌های گونه Potentilla در طب سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای خواص آنتی‌اکسیدانی، هیپوگلیسمی، ضد التهابی، ضد توموری و ضد زخم می‌باشد، اما اطلاعات کمی در مورد تنوع فیتوشیمی و فارماکولوژی در این جنس وجود دارد. این مطالعه به بررسی و مقایسه پروفایل های فیتوشیمیایی، فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره برگ از سه گونه Potentilla (Potentilla fruticosa، Potentilla glabra و Potentilla parvifolia) به منظور کشف منابع جدید برای ساختارهای سرب و محصولات دارویی پرداخت.

این نتایج نشان داد که عصاره برگ سه گونه Potentilla می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان و عامل ضد میکروبی جدید، مکمل مفیدی برای محصولات دارویی باشد.

محصولات مرتبط با این مقاله