07132263210

خلاصه ای از مؤلفه ها و فارماکولوژی خار مقدس

خار مقدس حاوی بسیاری از اجزای غذایی، مواد معدنی و عناصر کمیاب بود. مطالعات فارماکولوژیک قبلی نشان داد که خار مقدس دارای خواص ضد میکروبی، سیتوتوکسیک، ضد التهابی، بهبود زخم، بهبود هضم و افزایش ترشح صفرا است.

این بررسی برای برجسته کردن ترکیبات شیمیایی، اثرات دارویی و سم‌شناسی خار مقدس طراحی شده است.

 

محصولات مرتبط با این مقاله