07132263210

اثرات فارماکولوژیکی گیاه نعنا فلفلی

این مقاله بصورت مروری و جامع به بررسی موارد استفاده دارویی و همچنین اثرات فارماکولوژیکی گیاه نعنا فلفلی می پردازد.

نعنا فلفلی

محصولات مرتبط با این مقاله